بازگشایی راهدسترسی مردم باقرتنگه به ساحل دریا

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ در ۱۳:۲۷ 158 بار مشاهده شده


بازگشایی راهدسترسی مردم باقرتنگه به ساحل دریا

سید علی اسد فرماندار بابلسر در مراسم بازگشایی راه دسترسی مردم باقرتنگه به ساحل دریا اظهار کرد:مردم باقرتنگه سالیان طولانی انتظار و توقع دسترسی به دریا را داشته اند وبا اقدام پسندیده دانشگاه مازندران ۲و نیم هکتار از اراضی آزاد شده و آرزوی دیرینه مردم این منطقه محقق شد.

وی افزود : بازگشایی این مسیر با عرض ۱۶ الی ۲۰ متر بوده که علاوه بر دسترسی مردم باقرتنگه ، بخش اعظمی از ترافیک محلی این منطقه را کاهش داده است.

سید علی اسد در خاتمه تصریح کرد : روستای باقرتنگه با بیش از ۵هزار نفر جمعیت یکی از روستاهای بزرگ شهرستان بابلسر است که مردم این منطقه عمدتا در امورات مختلفی همچون کشاورزی و زراعت ، دامداری و در بخش صید پره فعال هستند.

آخرین اخبار