گزارش تصویری ازنخستین برداشت برنج کشور در بابلسر

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۴ 467 بار مشاهده شده


گزارش تصویری ازنخستین برداشت برنج کشور در روستای «رزکنار» بابلسر

DSC_0090 DSC_0131 DSC_0147 DSC_0159 DSC_0163 DSC_0179 DSC_0189 DSC_0194 DSC_0201 DSC_0205 DSC_0209 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0236 DSC_0241 DSC_0244 DSC_0246 DSC_0250

آخرین اخبار