125 نانوایی در شهرستان بابلسر دوگانه سوز شد

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ در ۲۲:۳۷ 502 بار مشاهده شده


سیدعلی اسد:

۱۲۵ نانوایی در شهرستان بابلسر دوگانه سوز شد

فرماندار بابلسر گفت : از مجموع ۱۷۶ نانوایی این شهرستان تاکنون ۱۲۵ واحد به سامانه سوخت جایگزین مجهز شدند.

سید علی اسد افزود : هم اکنون ۴۸ نانوایی به کپسول ۵۰ کیلویی گاز مایع ، ۳۰ نانوایی به کپسول ۱۱ کیلویی و بقیه هم به سامانه سوخت گازوئیل مجهز هستند.
وی ادامه داد : با هماهنگی های صورت گرفته بقیه نانوایی ها هم در حال تجهیز به سوخت دوم هستند .
فرماندار بابلسر همچنین گفت: ۱۲۵ نانوایی در این شهرستان آرد یارانه ای و ۵۱ نانوایی آرد آزاد پز دریافت می کنند.
وی افزود : برای آمادگی بیشتر در برابر احتمال قطع گاز نانوائی ها ، در چند روز آینده مانور عملیاتی در مناطق مختلف شهرستان برای پخت نانوایی ها با سوخت جایگزین انجام می شود .
اسد گفت که بازرسان هنگام برگزاری این مانور در نانوائی ها حضور می یابند تا بر نحوه پخت نان با سوخت دوم نظارت می کنند .
شهرستان ساحلی بابلسر با حدود ۱۲۸ هزار نفر جمعیت دارای سه نقطه شهری و ۶۴ روستا است .
جمعیت شناور این شهرستان در ایام تعطیل تا پنج برابر جمعیت ثابت افزایش می یابد.
این شهرستان همچنین به علت استقرار دانشگاه مازندران به عنوان بزرگ ترین دانشگاه استان ، میزبان ۱۶ هزار دانشجو است.

 

آخرین اخبار