گزارش تصویری جلسه مدیریت پسماندشهرستان

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ در ۱۲:۲۱ 161 بار مشاهده شده


جلسه مدیریت پسماند با حضور سیدعلی اسد فرماندار شهرستان بابلسر،مدیران استانی و شهرستانی در فرمانداری بابلسر برگزار شد.در این جلسه مقرر شد طرح تفکیک زباله از مبدا تا یکماه اینده بصورت عملیاتی در بابلسر و هادی شهر اجرایی شود.

آخرین اخبار