آگهی نتیجه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بابلسر

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۳:۳۷ 338 بار مشاهده شده


آگهی نتیجه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۶ با جمع آرای ماخوذه ۹۰۷۴۶ برگ در شهرستان بابلسر بدین شرح می باشد:

ردیف نام خانوادگی نام نام پدر تعداد رای تعداد رای به حروف
۱ آقامیرسلیم سیدمصطفی سید جلال ۱,۰۱۰ یک هزار و ده
۲ هاشمی طبا سیدمصطفی سید ابوالقاسم ۴۵۶ چهارصد و پنجاه و شش
۳ روحانی حسن اسدالله ۵۳,۰۶۶ پنجاه و سه هزار و شصت و شش
۴ رئیس الساداتی سیدابراهیم سیدحاجی ۳۳,۴۲۰ سی و سه هزار و چهارصد و بیست

آخرین اخبار