متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی دستورالعملها را در سامانه کارا مطالعه کنند

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در ۱۴:۵۴ 241 بار مشاهده شده


سیف اله رضایی دبیر کارگروه اشتغال شهرستان بابلسر گفت:متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی دستورالعملها را در سامانه کارا مطالعه کنند.

رضایی دبیر کارگروه اشتغال شهرستان گفت:متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی دستورالعملها را در سامانه کارا مطالعه کنند.
سیف اله رضایی رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان با بیان اینکه در صفحه اصلی سامانه کارا، جزییات تسهیلات اشتغال فراگیر و تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در قالب دستورالعمل و آیین نامه اشتغال روستایی و عشایری و دستورالعمل اجرایی برنامه اشتغال فراگیر و شیوه نامه یارانه تسهیلات برای مطالعه بیشتر در اختیار متقاضیان قرار گرفته و توصیه می شود قبل از تصمیم گیری مطالعه نمایند اظهار داشت:متقاضیان پس از ورود و ثبت نام در سامانه و بارگذاری طرح‌های خود به شکل الکترونیکی باید در انتظار پیغام بررسی و تایید نهایی طرح خود باشند که از طریق پست الکترونیک یا ارسال پیامک به تلفن همراه انجام می‌پذیرد.
وی افزود:کمیته‌ فنی، ابعاد طرح را به لحاظ کیفی و کمی مورد بررسی قرار داده و بر اساس شاخص‌هایی امتیازدهی کرده و پس از تایید نهایی طرح برای تامین اعتبار به بانک معرفی و پیام تایید و پذیرش طرح به متقاضی ارسال می شود.
رضایی ابراز داشت:بانکهای عامل پس از بررسی در صورت داشتن توجیه فنی و اقتصادی طرح و اهلیت کارآفرین یا سرمایه‌گذاران، آن را در نوبت دریافت وام اشتغال قرار می‌دهند.
دبیر کار گروه اشتغال شهرستان بابلسر گفت:پرداخت وام در سامانه کارا هم به شخص حقوقی و هم به شخص حقیقی صورت می‌گیرد اما اولویت پرداخت تسهیلات با کسانی است که از کار جمعی استقبال کنند و طرح های خود را در قالب تعاونی‌ها یا شرکت‌های سهامی خاص ارائه کنند.

آخرین اخبار