مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است

پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۹ 681 بار مشاهده شده


استاندار مازندران در نشست با استاندار و هیئت اقتصادی مارکه ایتالیا

به دنبال همکاری پایدار با کشور ایتالیا و استان مارکه هستیم / مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است

استاندار مازندران در نشست با استاندار و هیئت اقتصادی مارکه ایتالیا گفت:پسا برجام و رفع تحریمها فرصت مناسبی برای توسعه ارتباطات سازنده و مثبت ایران با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا است.

ربیع فلاح جلودار ایتالیا را یکی از شرکای مهم ایران در اروپا خواند و گفت : در سفر ریاست محترم جمهوری ایران به ایتالیا نقشه راه کوتاه مدت و میان مدت توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور تهیه و نهایی شده است.
مقام عالی دولت در استان گفت : استان مازندران با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از استانهای مهم و تاثیر گذار ایران است
داشتن فرودگاه و بنادر مناسب و ۳۰۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی و ظرفیت های مهم گردشگری از امتیازات مازندران است و این استان می تواند در زمینه تبادل دانشجو و استاد ،هنر،تحقیقات ،ورزش،فرهنگی و آموزشی ،محیط زیست ،بهداشت و سلامت ،تجهیزات پزشکی همکاریهای سازنده و متقابلی با استان مارکه داشته باشد.
وی حضور و مشارکت جدی اتاقهای بازرگانی دو طرف برای توسعه روابط و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی را ضروری دانست و گفت : به دنبال همکاری پایدار با کشور ایتالیا و استان مارکه هستیم.
فلاح اظهار داشت : برای هیئت اقتصادی مارکه چهار گروه تشکیل شده و در زمینه های مختلف بازدیدهایی از ظرفیت های مازندران خواهند داشت و در نهایت با امضاء توافقنامه ای مسائل دو طرف به طور جدی پیگیری خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد : مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است و آماده هر گونه همکاری در این زمینه است.

 به دنبال همکاری پایدار با کشور ایتالیا و استان مارکه هستیم / مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است
 به دنبال همکاری پایدار با کشور ایتالیا و استان مارکه هستیم / مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است
 به دنبال همکاری پایدار با کشور ایتالیا و استان مارکه هستیم / مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است
 به دنبال همکاری پایدار با کشور ایتالیا و استان مارکه هستیم / مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است
. به دنبال همکاری پایدار با کشور ایتالیا و استان مارکه هستیم / مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است

آخرین اخبار