سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی هزینه نیست

یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ در ۰۹:۱۴ 287 بار مشاهده شده


معاون فرماندار بابلسر:

سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی هزینه نیست

مهدی محمودی معاون فرماندار شهرستان بابلسر در جلسه کارگروه طلاق شهرستان  با اشاره به عناصر متعدد در شکل گیری طلاق به تامین بودجه فرهنگی از سوی ادارات و نهادها اظهار داشت: هزینه در حوزه فرهنگی موجب سرمایه گذاری در آینده می شود.

مهدی محمودی چراتی با اشاره به ۸۱۸ واقعه ازدواج در سال ۱۳۹۵ گفت: در سال گذشته تعداد۳۴۱واقعه طلاق در شهرستان ثبت شده است.

وی گفت: براساس آمار اداره ثبت اسناد شهرستان بابلسر در ۲ماهه نخست سالجاری تعداد ازدواج افراد زیر ۱۸سال ،زوج ۱نفر و زوجه ۲۷ مورد گزارش شده است.

معاون فرماندار بابلسر با تاکید بر آموزش های سبک زندگی در مدارس گفت: آموزش خانواده ها باید با برنامه های متنوعی همراه باشد تا سبک زندگی و ارتباطات سالم به خانواده ها در راستای کاهش آسیب هایی چون طلاق آموزش داده شود.

آخرین اخبار