رعایت الزامات اتصال به شبکه فاضلاب در ساختمانهای نوساز

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در ۰۹:۴۱ 235 بار مشاهده شده


سید علی اسد:

رعایت الزامات اتصال به شبکه فاضلاب در ساختمانهای نوساز

فرمانداربابلسردر جلسه پیگیری مسایل بهداشتی و زیست محیطی شهرستان با تاکید برمناطقی که قابلیت بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب شهری وجود دارد باید به شبکه فاضلاب متصل شوندگفت:شهرداریها از دادن پایان کار ساختمان به بناهایی که الزامات اتصال به شبکه جمع آوری فاضلاب را رعایت نکنند خوداری نمایند.

وی خواستار تسریع در اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در ضلع غربی بابلسر شد و اظهار داشت: اطلاعات و مدلها در طرح مطالعاتی شبکه فاضلاب غرب بابلسر بروزرسانی شود.

آخرین اخبار