تایید صحت انتخابات شورای اسلامی هادیشهر

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۹ 289 بار مشاهده شده


تایید صحت انتخابات شورای اسلامی هادیشهر  

 

ستاد انتخابات و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بابلسر با صدور یک آگهی صحت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر هادیشهر را تایید کرد.

در این اطلاعیه که با امضای سید علی اسد فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بابلسر، آمده است:

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه هادیشهر شهرستان بابلسر می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر :

نوراله شاطری کله بستی حسین ۱۹۴۱ عضو اصلی شورا
حسین شاطری صمد ۱۹۰۲ عضو اصلی شورا
نقی عربی عسکری ۱۷۲۳ عضو اصلی شورا
مهدی محمدجان پورکله بستی رمضانعلی ۱۷۱۹ عضو اصلی شورا
عباس حسن پور محمد حسن ۱۶۱۳ عضو اصلی شورا

رأی به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی پنجم شهر بابلسر انتخاب و

قاسم زکی تباراحمدی علیرضا ۱۵۶۶ عضو علی البدل شورا
مهدی رضازاده عبدالباقی ۱۵۰۴ عضو علی البدل شورا
صادق کاظم پور محمدجعفر ۱۴۷۲ عضو علی البدل شورا

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی هادیشهرانتخاب شدند.

اینک در اجرای بند ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقر در استانداری اعلام کنند.

سید علی اسد

فرماندار و رئیس هیات اجرایی شهرستان بابلسر

آخرین اخبار