برگزاری کمپین "نه به کودک آزاری" در بابلسر

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ در ۱۶:۱۳ 118 بار مشاهده شده


برگزاری کمپین “نه به کودک آزاری” در بابلسر
فرماندار بابلسر امروز در حاشیه بازدید از کمپین نه به کودک آزاری به طلاق و آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت:برجسته سازی و آگاهی بخشی به خانواده ها یکی از اهداف کمپین نه به کودک آزاری است.
وی افزایش باورهای دینی و توجه به معنویات را در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر دانست و افزود: اگر در جامعه ای هنجارها و ارزش ها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند.
فرماندار بابلسربا بیان اینکه انحرافات در مسائل اجتماعی، امنیت اجتماعی را خدشه دار و مانعی برای رشد جامعه می شودگفت: مهمترین راهکارهای کاهش کودک آزاری در جامعه آموزش و آگاهی بخشی به کودکان و خانوده هاست .
این مسئول آموزش را بهترین راه برای جلوگیری آسیب اجتماعی دانست و گفت: خانواده ‌ها باید نسبت به خطراتی که فرزندانشان را در مواجهه با آسیب ها از جمله اعتیاد و طلاق و عواقب پس ازآن تهدید می کند حساس باشند.

آخرین اخبار