برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار بابلسر

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ در ۱۴:۱۴ 198 بار مشاهده شده


سیدعلی اسد فرماندار بابلسر  در مراسم تودیع و معارفه شهردار بابلسر  در متل بانک ملی با بیان اینکه برای دست یابی به شهری توسعه یافته باید از دانش و تجربه مشاوران ،کارشناسان و نخبگان بهره مند شویم،عنوان کرد: یک شهردار کسی است که منتخب منتخبین مردم است و شورای شهر بر اساس شاخص‌هایی که مدنظر خود دارند یک فرد را به عنوان شهردار انتخاب می‌کنند.

وی افزود: شهردار باید باور به مدیریت داشته باشد تا وظایف خود را به خوبی انجام دهد و برنامه‌ها و دیدگاههای قانونی شورای شهر را برای خدمت به شهر به کار ببندد در غیر اینصورت با چالش مواجه می‌شود.

فرماندار بابلسر با تاکید به اینکه شهردار باید مدیریت توسعه‌ای داشته باشد،گفت: یک شهردار باید تفکر درآمد و توسعه پایدار داشته باشد چون در این صورت موفق خواهد بود.

آخرین اخبار