بازدید سید علی اسد فرماندار شهرستان بابلسر از شالیکوبیها

پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ در ۱۷:۲۲ 200 بار مشاهده شده


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسرمهندس سیدعلی اسد فرماندار بابلسر از واحدهای شالیکوبی این شهرستان بازدید کردند.

  این بازدید در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان و به منظور نظارت ویژه بر نحوه عملکرد کارخانجات شالیکوبی و ارائه خدمت رسانی هرچه بیشتر به قشر کشاورز صورت گرفت.

فرماندار بابلسر با اشاره به لزوم رعایت نرخ های مصوب تبدیل شلتوک به برنج سفید توسط کارخانه های شالیکوبی گفت:  هدف از این بازدید نظارت بر رعایت نرخ های مصوب و نحوه صدور صورتحساب و نظارت بر توزین شلتوک تحویلی  کشاورزان توسط کارخانه های تولیدی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره برلزوم رعایت مصرف برق در روزهای گرم تاکید کرد ساعت فعالیت شالیکوبیها از  ابتدای صبح  باشد و در ساعتهای اوج مصرف برق، دستگاههای شالیکوبی خاموش شوند.

آخرین اخبار