بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان بابلسر

شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در ۲۲:۲۲ 478 بار مشاهده شده


بازدید سید علی اسد فرماندار بابلسر و جمعی از مسئولین از واحد های تولیدی در شهرستان بابلسر

آخرین اخبار