آگهی نتیجه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر بابلسر

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۴:۲۴ 478 بار مشاهده شده


آگهی نتیجه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر بابلسر بدین شرح می باشد:

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر بابلسر می رساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۶، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بابلسر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر تعداد رای تعداد رای به حروف
۱ هوشیار خسروی نصراله ۱۰,۴۴۲ ده هزار و چهارصد و چهل و دو
۲ فاطمه بهار عبداله ۷,۵۰۶ هفت هزار و پانصد و شش
۳ محجوب پروین علی اکبر ۶,۷۸۷ شش هزار و هفتصد و هشتاد و هفت
۴ شعبانعلی رمضان نژاد ابوالقاسم ۵,۹۵۳ پنج هزار و نهصد و پنجاه و سه
۵ صادق شفقت غلامعلی ۵,۷۲۲ پنج هزار و هفتصد و بیست و دو
۶ علیرضا رحیمیان فتحعلی ۵,۱۰۱ پنج هزار و یکصد و یک
۷ مسلم حسین زاده ساروکلائی سلمان ۴,۹۸۳ چهار هزار و نهصد و هشتاد و سه
۸ اکبر نوعی تمیرداش جمشید ۴,۵۶۶ چهار هزار و پانصد و شصت و شش
۹ سیدامیرپیروز خوش نویس میرمصطفی ۴,۵۵۹ چهار هزار و پانصد و پنجاه و نه
۱۰ سمانه بخشنده خامنهء میرزآقا ۴,۴۹۴ چهار هزار و چهارصد و نود و چهار
۱۱ محمدابراهیم آقائی احمد ۴,۰۶۵ چهار هزار و شصت و پنج
۱۲ ناصر فرجی علیجان ۴,۰۵۵ چهار هزار و پنجاه و پنج
۱۳ سیدساجد سلیمانیان سیدمحمد ۳,۹۰۰ سه هزار و نهصد
۱۴ سیدعلی اکبر هاشمی سیدحسین ۳,۶۲۲ سه هزار و ششصد و بیست و دو
۱۵ رضا محسن پور محمد تقی ۳,۳۱۰ سه هزار و سیصد و ده
۱۶ زهرا کارگر محمدتقی ۳,۱۰۸ سه هزار و یکصد و هشت
۱۷ حبیب اله طالقان غفاری رحمت اله ۳,۰۴۵ سه هزار و چهل و پنج
۱۸ عبداله پوربابا رمضانعلی ۲,۹۵۳ دو هزار و نهصد و پنجاه و سه
۱۹ محمدعلی ورزی درونکلا گل بابا ۲,۹۲۰ دو هزار و نهصد و بیست
۲۰ زینت رنجبربیزکی ولی الله ۲,۷۹۹ دو هزار و هفتصد و نود و نه
۲۱ حسین سیدی میرایوب ۲,۷۵۵ دو هزار و هفتصد و پنجاه و پنج
۲۲ قاسمعلی علی پوربهنمیری محمدعلی ۲,۷۵۴ دو هزار و هفتصد و پنجاه و چهار
۲۳ رشید احمدپور یارعلی ۲,۶۷۷ دو هزار و ششصد و هفتاد و هفت
۲۴ حسن ستایش جهانگیر ۲,۵۸۸ دو هزار و پانصد و هشتاد و هشت
۲۵ سبحان آقاجانی شعبان ۲,۳۷۶ دو هزار و سیصد و هفتاد و شش
۲۶ یاسر خرمیان جلیل ۲,۳۰۹ دو هزار و سیصد و نه
۲۷ میرعلی حجازیان سید محمود ۲,۲۲۷ دو هزار و دویست و بیست و هفت
۲۸ محمدامین طاهریان ناصر ۲,۰۹۳ دو هزار و نود و سه
۲۹ عسکری قلی تبار علی ۱,۸۸۶ یک هزار و هشتصد و هشتاد و شش
۳۰ مهدی آریامنش حسن ۱,۶۸۵ یک هزار و ششصد و هشتاد و پنج
۳۱ آتنا خضری جندآباد رحیم ۱,۳۸۵ یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج
۳۲ عبدالرحیم رجب نژاد ولی اله ۱,۲۱۹ یک هزار و دویست و نوزده
۳۳ میترا هاشم پور میران ۱,۱۹۸ یک هزار و یکصد و نود و هشت
۳۴ عبداله سالاریه داود ۱,۱۸۵ یک هزار و یکصد و هشتاد و پنج
۳۵ محسن حسن زاده طالشی حسن ۱,۰۹۴ یک هزار و نود و چهار
۳۶ رضا قاسمی امراله ۱,۰۹۲ یک هزار و نود و دو
۳۷ عذرا رضائی عباس ۱,۰۸۳ یک هزار و هشتاد و سه
۳۸ بهمن تیموری محمود ۱,۰۷۱ یک هزار و هفتاد و یک
۳۹ سیدکاظم صدیقی سیدابوالقاسم ۹۱۶ نهصد و شانزده
۴۰ سیدحسن موسوی مرزبالی سید محسن ۸۱۴ هشتصد و چهارده
۴۱ محمود مردانلو اسداله ۷۸۲ هفتصد و هشتاد و دو
۴۲ صفدر یزدانی چراتی یزدان ۷۳۵ هفتصد و سی و پنج
۴۳ سیده مریم مجاوری سید علی ۶۱۱ ششصد و یازده
۴۴ عبداله رضائی چراتی مصطفی ۵۸۴ پانصد و هشتاد و چهار
۴۵ سیدحسین هاشمی سوته سیدعلی ۵۷۷ پانصد و هفتاد و هفت
۴۶ مقداد صفری رمضانعلی ۵۳۷ پانصد و سی و هفت
۴۷ محسن حاجی زاده پیشی حاجی آقا ۴۹۶ چهارصد و نود و شش
۴۸ حامد اسداله پور محمدعلی ۴۸۸ چهارصد و هشتاد و هشت
۴۹ همت فضلی برار ۴۸۲ چهارصد و هشتاد و دو
۵۰ رضا طاهرنژاد رحمن ۴۵۹ چهارصد و پنجاه و نه
۵۱ سیدحسن موسوی سیدعباس ۴۴۶ چهارصد و چهل و شش
۵۲ سیده ماندانا صالحیان امیری سیدابراهیم ۴۴۰ چهارصد و چهل
۵۳ میلاد قدمی عربی مهرداد ۴۱۸ چهارصد و هجده
۵۴ افلاطون یزدانی چراتی صمد ۳۷۶ سیصد و هفتاد و شش
۵۵ فرنگیس ایلخانی مهنه رستم ۳۰۳ سیصد و سه
۵۶ طاهره نوروزیان عزیزی علی محمد ۳۰۲ سیصد و دو
۵۷ وحید یدالهی بهنمیری جعفر ۲۸۳ دویست و هشتاد و سه
۵۸ حسین نیازآذری هوشنگ ۲۶۱ دویست و شصت و یک
۵۹ میلاد غازیانی سلیمان ۲۳۱ دویست و سی و یک
۶۰ قاسم نصراله نژاد سیف اله ۱۹۴ یکصد و نود و چهار
۶۱ صغرا پرویزشاهی محمدابراهیم ۱۵۶ یکصد و پنجاه و شش
۶۲ حسین یوسف نتاج احمدی میرزاعلی ۱۴۹ یکصد و چهل و نه
۶۳ حمیدرضا معقولی موسی ۹۲ نود و دو

آخرین اخبار