آگهی نتیجه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر بهنمیر

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۳:۵۶ 308 بار مشاهده شده


آگهی نتیجه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر بهنمیر بدین شرح می باشد:

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر بهنمیر می رساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۶، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بهنمیر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر تعداد رای تعداد رای به حروف
۱ قدرت کریمیان بهنمیری شکراله ۳,۱۸۶ سه هزار و یکصد و هشتاد و شش
۲ ابراهیم ملاآقائی فیض اله ۲,۳۸۳ دو هزار و سیصد و هشتاد و سه
۳ حیدر تیرگربهنمیری کریم ۲,۰۲۷ دو هزار و بیست و هفت
۴ علیرضا جهانی بهنمیری محمدرضا ۱,۷۸۸ یک هزار و هفتصد و هشتاد و هشت
۵ امرالدین جهانی جانعلی ۱,۷۵۴ یک هزار و هفتصد و پنجاه و چهار
۶ محمدحسن نمازی محمدعلی ۱,۶۱۱ یک هزار و ششصد و یازده
۷ صابر حسین پوربهنمیری قاسم ۱,۴۷۷ یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت
۸ حبیب الله صالحیان سلیم ۱,۳۵۲ یک هزار و سیصد و پنجاه و دو
۹ فرضعلی حبیب الهی بهنمیری روح اله ۱,۲۶۱ یک هزار و دویست و شصت و یک
۱۰ محمدتقی احمدی ولی اله ۱,۱۶۳ یک هزار و یکصد و شصت و سه
۱۱ مازیار جهانی بهنمیری محمود ۱,۰۷۷ یک هزار و هفتاد و هفت
۱۲ اسماعیل مهدیانی بهنمیری عین اله ۱,۰۵۳ یک هزار و پنجاه و سه
۱۳ زهرا برزگران بهنمیری فرامرز ۸۳۰ هشتصد و سی
۱۴ سیده مریم پلیپا سید حسن ۴۵۲ چهارصد و پنجاه و دو
۱۵ سیف اله اکبرپوربهنمیری ولی اله ۱۳۳ یکصد و سی و سه

آخرین اخبار