آگهی نتیجه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی هادیشهر

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۳:۴۸ 377 بار مشاهده شده


آگهی نتیجه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی هادیشهر بدین شرح می باشد:

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم هادیشهرمی رساند، با توجه
به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۶، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی هادیشهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

نام نام خانوادگی نام پدر تعداد رای تعداد رای به حروف
نوراله شاطری کله بستی حسین ۱,۹۴۱ یک هزار و نهصد و چهل و یک
حسین شاطری صمد ۱,۹۰۲ یک هزار و نهصد و دو
نقی عربی عسکری ۱,۷۲۳ یک هزار و هفتصد و بیست و سه
مهدی محمدجان پورکله بستی رمضانعلی ۱,۷۱۹ یک هزار و هفتصد و نوزده
عباس حسن پور محمد حسن ۱,۶۱۳ یک هزار و ششصد و سیزده
قاسم زکی تباراحمدی علیرضا ۱,۵۶۶ یک هزار و پانصد و شصت و شش
مهدی رضازاده عبدالباقی ۱,۵۰۴ یک هزار و پانصد و چهار
صادق کاظم پور محمدجعفر ۱,۴۷۲ یک هزار و چهارصد و هفتاد و دو
علی رضائی راد محمد ۱,۳۰۹ یک هزار و سیصد و نه
سیروس بابانیامیری مطلب ۱,۲۷۴ یک هزار و دویست و هفتاد و چهار
عبداله نظرپورکله بستی حسینعلی ۸۹۹ هشتصد و نود و نه
مهدی کریمائی کله بستی حسین ۵۴۶ پانصد و چهل و شش
مهرداد مهدی پور دلاور ۵۱۵ پانصد و پانزده
حسینعلی خدادادیان میری آقابزرگ ۳۶۸ سیصد و شصت و هشت
حسن عباس پورکله بستی رمضانعلی ۳۱۱ سیصد و یازده
زینب رمضانی رمنتی حسین ۲۷۹ دویست و هفتاد و نه

آخرین اخبار